031 767 2763 | 082 520 5014 info@gillittsgateandfence.co.za